نایس ایتالیا – NICE

درب بازکن اتوماتیک پارکینگی نایس NICE در چهار مدل ارائه می گردد که به شرح زیر می باشد :

1- درب اتوماتیک پارکینگی نایس مدل Wingokit

2- درب اتوماتیک پارکینگی نایس مدل Wing 5

3- درب اتوماتیک پارکینگی نایس مدل Moby

4- درب اتوماتیک پارکینگی نایس مدل Toona

با توجه به نظر کارشناسی از طرف شرکت یک مدل مناسب از این نوع درب بازکن اتوماتیکی به متقاضی ارائه می گردد .