درب اتوماتیک و راه بند

گیت و راه بند

گیت و راه بند

آموزش گیت ها

آموزش گیت ها

اصولاً مبادی ورودی و خروجی هر ساختمان یا سایتی از جمله نقاط حساس و حیاتی در حوزه کنترل دسترسی و امنیت آن ساختمان یا سایت مطرح می‌باشد. امروزه مبادی ورودی…

انواع درب‌ها و سیستم‌های اتوماتیک آنها

انواع درب‌ها و سیستم‌های اتوماتیک آنها
برای اینکه بتوانیم یک سیستم درب بازکن اتوماتیک را برای درب یک پارکینگ انتخاب و یا پیشنهاد دهیم می‌بایستی از ساختار‌، جنس‌، وزن‌، اندازه و فیزیک درب شناخت کافی داشته…

امنیت درب‌ها

امنیت درب‌ها
امنیت درب‌ها یعنی جلوگیری از ورود دزدان و سارقان و متجاوزان از طریق درب‌های ورودی به ساختمان‌ها و بناها و مراکز و …. منظور از درب‌ها کلیه درب‌های ورودی و…